کاملترین فایل<شیپ فایل حوضه آبریز اصلی قره قوم>

لایه GIS حوضه های آبریز اصلی, لایه مرز حوضه های آبریز اصلی, نقشه ی مرز حوضه های آبریز, شیپ فایل محدوده حوضه های آبریز, مرز حوضه های آبریز, دانلود شیپ فایل مرز حوضه های آبریز, شیپ فایل مرز حوضه های آبریز, شیپ فایل حوضه آبریز اصلی قره قوم شیپ فایل حوضه آبریز اصلی قره قوم یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان شیپ فایل حوضه آبریز اصلی قره قوم.آماده دریافت می باشد .

حوضه آبریز اصلی قره قوم، شامل یک حوضه آبریز فرعی با همین نام می باشد و رودخانه های کشف رود، هریرود یا قره قوم را در بر می گیرد.