کاملترین فایل<شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان (واقع در استان یزد)>

نقشه محدوده سیاسی شهرستان اردکان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان,شیپ فایل محدوده سیاسی اردکان,نقشه محدوده سیاسی اردکان,نقشه مرز شهرستان اردکان,شیپ فایل مرز شهرستان اردکان,شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان (واقع در استان یزد) یکی از برترین فایل های قابل دانلود با عنوان شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان (واقع در استان یزد).آماده دریافت می باشد .

دانلود شیپ فایل محدوده سیاسی شهرستان اردکان (واقع در استان یزد)،توضیحات:

این شیپ فایل در محیط نرم افزار GIS قابل ویرایش و قابل نمایش می باشد.


در جدول توصیفی این شیپ فایل موارد زیر موجود است:
- نام شهرستان
- مرکز شهرستان
- مساحت شهرستان به کیلومتر
- محیط شهرستان به کیلومتر
- مساحت شهرستان به هکتار